Bra hörapparat

Nov 24 2020

Det saknas idag industri­oberoende granskningar av vad som är en bra hörapparat.

En bra hörapparat hjälper den med hörsel­nedsättning att höra bättre. Hörapparater kan kosta väldigt mycket – beroende på vilken förmåga att stödja hörandet, och vilka andra funktioner de har.

En fristående tillräckligt omfattande kunskapskälla om hörselnedsättning, om att uppfatta tal, och om vad som definierar en bra hörapparat, skulle kunna underlätta valet av investering för den växande skara människor som är i behov av hjälpmedel för bättre hörsel.