Tystnadens värde

Jan 18 2020

Tystnadens värde är som störst för de som kan höra.

Tystnadens värde ligger dels i att den frigör kraft för bemötande av annan information än akustisk, dels i att den erbjuder mer lågmälda meningsbärande ljud att göra sig hörda. Tystnadens värde är också ekonomiskt.

Läs mer här: Är rika människor ljudkänsliga?