Sorg

Psy*

Mar 21 2024

Här några ämnen sammanhörande med psykologi, psykoterapi, psykiatri och neurologi. Skrivandet är del i en lärandeprocess. Vartefter mer begrips uppdateras texterna.