Älskad för den man är

Jan 21 2018

Att vara älskad för den man är, är inte detsamma som att allt man gör blir älskat. Samtidigt är det summan av det en människa gör som ger upphov till erfarenheten av hur hon är.