Att försöka hjälpa sin psyko­terapeut

Apr 22 2020

En patient kan försöka hjälpa sin psykoterapeut av tacksamhet, på grund av egna problem eller på grund av att psykoterapeuten har problem.

Den psykoterapeut som uppmärksammar sin patient på att hen genom att försöka hjälpa sin hjälpare siktar mot att få ett övertag, och som också konfronterar detta problem, den kan hjälpa sin patient till ödmjukhet och tillit.

Den psykoterapeut som i ord och handling förmedlar att hen kommer att hålla hela vägen ut, även om patienten inte försöker hjälpa terapeuten med sådant hen faktiskt inte behöver hjälp med, den kommer att kunna hjälpa sin patient att med mindre förbehåll ge sig hän åt psykoterapin.

Den psykoterapeut som ser och bekräftar att försöket att hjälpa hen handlar om att ge en gåva, den möter patientens behov av att få visa uppskattning och tacksamhet.

Den psykoterapeut som förstår att patientens försök att hjälpa hen handlar om ett behov av att utveckla turtagning, samspel och ömsesidighet, den kan erbjuda sin patient en jordmån för att utveckla det som saknats.

Den psykoterapeut som förstår att patientens försök att hjälpa sin hjälpare handlat om att hen uppmärksammat att psykoterapeuten har haft problem vilka minskat hens förmåga att hjälpa, och som också förmår ställa det som varit till rätta, den terapeuten erbjuder sig själv som ett gott identifikations­objekt, och skapar också här förutsättning för fortsatt framgångsrik psykoterapi.

Läs mer här: Ansvars­tagande i samtals­behandling