Hur det menings­lösa förstås

Mar 04 2018

Det meningslösa eller destruktiva förstås genom att det klargörs som meningslöst och vid behov konfronteras.

Det som saknar mening och är destruktivt är närmast obegripligt. Det behöver vi därför så att säga märka upp som just meningslöst eller destruktivt.

Då någon vidhåller det riktiga i det meningslösa får vi konfrontera. Vi måste då ifrågasätta vad personen sysslar med.

Vid konfrontation av något meningslöst eller destruktivt används en mindre eller större dos av känslan ilska. Då vi här använder för låg dos ilska förmedlar vi likgiltighet. Då vi vid konfrontation använder för kraftig ilska lever vi ut förakt och/eller rädsla.

Läs mer här: Ansvars­tagande i samtals­behandling