Förlåta sig själv och sörja

Mar 04 2018

Att kunna förlåta sig själv och sörja det man gjort fel är centralt för lösning av psykologiska problem.

Människor behöver kunna förlika sig med sina egna och tillvarons brister. Vägen till att kunna förlåta sig själv och sörja det man gjort fel måste oftast innehålla tillskott av det man tidigare lidit brist på.

I en vettig kärleksrelation eller i en bra psykoterapi kan man få del av det som man tidigare saknat. I vettiga kärleksrelationer och bra psykoterapier är omtanke inte bara vänlighet utan också meningsfulla gränser.

Meningsfulla gränser inrymmer mellanmänskligt ansvarstagande och därmed också krav på reglering av skuld gentemot andra.

Att förlika sig med sina egna och tillvarons brister handlar om att sörja.

Läs mer här: Ångest är en signal