Förnuft med känsla

Apr 21 2021

Ofta skiljer man på förnuft och känsla, men det är mer korrekt att tala om förnuft med känsla.

Vårt förnuft kommer till tals då vi tar beslut. Vi kan inte ta förnuftiga beslut utan att väga in hur beslutet känns. Ibland måste vi grunda beslut på vad som känns minst fel.

Om ett beslut inte känns rätt, eller om vi inte kan avgöra vad som känns minst fel, då är det något som talar för att vi ännu inte är beredda att ta beslut. Då vi är osäkra är det lätt att vi låter oss stressas till att fatta beslut, fast det inte känns rätt. Vid närmare eftertanke ser vi då ofta att beslutet vi tog inte blev rätt.

Finner vi inte omedelbart en förklaring till varför ett beslut inte känns rätt kanske vi behöver sova på saken. Vi kanske också behöver tala med någon eller några om problemet.

Istället för att skilja ut förnuft från känsla kan vi hellre tala om att välja prioritera kortsiktig tillfreds­ställelse eller långsiktigt hållbara lösningar. Vi frågar oss: “Verkar det här bra över en längre tid? Känns det här bra då jag tänker framåt?

De som säger att motparten grundar sitt beslut på känsla medan de själva grundar sitt beslut på förnuft prövar möjligheten att förvirra sin motpart.

Läs mer här: Förnekande och förakt­utlevande