Förväntan och uppfylld förväntan

Aug 19 2021

I kärlek och i psykoterapi är det viktigt att vi så långt möjligt får erfara att rimlig positiv förväntan möts av uppfylld positiv förväntan.

I en vettig kärleksrelation möts rimlig positiv förväntan av uppfylld positiv förväntan. Anlitar vi någon som gjort till sitt yrke att hjälpa vid psykologiska problem – en psykoterapeut – så behöver våra rimliga positiva förväntningar på en sådan yrkesperson uppfyllas för att det skall bli bra.

Ofta blir vi fullt medvetna om våra positiva förväntningar först då vi blir varse att de inte blivit uppfyllda. Vi erfar detta så som besvikelse.

Rimliga positiva förväntningar i psykoterapi är att vi tidigt får tydligt besked om vad som erbjuds och om vad som förväntas av oss, att det vi erbjuds låter vettigt, att terapeuten är vänlig, erbjuder och förväntar sig uppriktighet, och också i övrigt arbetar med meningsfulla gränser. I begreppet meningsfulla gränser ryms att vi av psykoterapeuten inte bara får förståelse för det vi säger och gör, utan att vi också får kvitto på det vi faktiskt i pengar betalar – som i vilken affär som helst. Vidare är det rimliga positiva förväntningar att vi erbjuds tillräckligt med tider under tillräckligt lång tid, att de tider vi överenskommer om hålls och att vi får terapeutens fulla uppmärksamhet under överenskomna tider. Ytterligare rimliga förväntningar i psykoterapi är att den vi sökt hjälp hos förstår vad psykologiska problem är och hur vi löser dem – vari ingår att terapeuten tar hand om sina egna problem. Till detta hör det rimliga att terapeuten står ut att lyssna också på svåra saker, och att terapeuten står ut med oss även då vi är besvärliga.

Då rimliga förväntningar på psykoterapeuten inte uppfyllts innebär dennes ursäkt för det inträffade, och i handling visade varaktiga korrigering, också att rimliga förväntningar uppfylls. Då uppfyller terapeuten våra rimliga förväntningar på att att vara en bra person att identifiera oss med.

Då vi själva inte uppfyllt en rimlig positiv förväntan, och samtidigt underlåter att vidgå och korrigera detta, är det en rimlig förväntan att den vi sökt hjälp hos för våra psykologiska problem konfronterar oss. Då uppfyller terapeuten våra rimliga positiva förväntningar på att vara någon modig nog att värna om rimlig moral.

Vi vill att våra rimliga positiva förväntningar på psykoterapi skall uppfyllas så att vi där får lära oss att fungera och må bättre.

Läs mer här: Bra psykoterapi