Hållande i psykiatri

Nov 20 2022

Hållande är en central komponent i konstruktiv och kostnads­effektiv psykiatri.

Att hållande är så viktigt i psykiatri ser inte de som uppfattar den psykiskt sjuke och/eller lidande människan som huvudsakligen ett objekt, som inte begripit att anknytnings- omvårdnads­teorierna också angår psykiatrin, som inte förstått innebörden av stress- sårbarhets­modellen, och som inte inkasserat det faktum att merparten av all psykiatri handlar om att med mer eller mindre avancerade medel reducera stress.

Det är i princip enkom framgångsrik psykoterapi som förmår minska psykisk sårbarhet. Men bara ett mycket litet antal patienter kommer idag i Sveriges psykiatri i åtnjutande av psykoterapi värd namnet. Det handlar inte bara om brist på psykoterapeuter och bristande resurser avsatta för psykoterapi. Det handlar också om att inte alla patienter först och främst har nytta av psykoterapi.

Hållande är lika viktigt i barn- och ungdoms­psykiatri som i vuxen­psykiatri. Hållande i psykiatri innebär kontinuitet, att samma kloka människor, och att samma vettiga organisation håller ut och möter samma människor i behov av stöd år ut och år in – människor som ibland behöver mer stöd och ibland mindre stöd, människor som får det vänliga stöd de söker då de behöver sådant stöd, och som också i en vänlig kontext får de vettiga gränser de behöver.

Läs mer här: BUP är samverkan