Känsla stryker under det väsentliga

Oct 21 2018

När en känsla är som mest kommunikativ och konstruktiv stryker den under det väsentliga i något förmedlat.

En eller flera känslor kan peka mot att något specifikt är viktigt, och kan tillsammans med ord förklara på vilket sätt något viktigt är viktigt.

Att uppmärksamma det vi själva väljer att stryka under med vissa känslouttryck kan göra oss mer medvetna om vilka vi är, och var vi står i olika frågor. Uttryck för en känsla kan öka förståelsen för den som ger uttryck för känslan.

Ibland är den som uttrycker en känsla förvirrad och då blir också det totala budskapet förvirrat. Ibland vill människor mer eller mindre medvetet manipulera andra och/eller sig själva genom att uttrycka något som skall verka som inifrån kommande känslor.

Då människor är tydliga med vad de tycker, tydliga med sina känslouttryck, och samstämmiga med det de tycker och med det de uttrycker med känslor, då tycker vi att vi vet var vi har dem.

Läs mer här: Säga något i eller med affekt