Kontrakts­relationer eller djungelns lag

Nov 27 2019

Kontrakts­relationer står ständigt under tryck att gå mot upplösning så att istället djungelns lag eller oordning får råda.

Kontrakts­relationer handlar om relationer där vi gjort överens­kommelser, där vi har gjort avtal, där det finns kontrakt. Där djungelns lag råder där bestämmer den i stunden starkaste ordningen. Kontrakts­relation och regel­baserad ordning är två ord för samma sak.

I denna värld har vi att välja mellan (1) Den ordning som bygger på kontrakts­relation – det vill säga på regel­baserad ordning, (2) den ordning som bygger på den i stunden starkastes rätt – det vill säga djungelns lag, samt på (3) oordning.

Kontrakt är bara kontrakt om det samtidigt finns en kraft beredd att värna det överenskomna. Brott mot ingångna kontrakt måste få konsekvenser. Annars är det som ser ut som något överens­kommet, istället att den i stunden starkastes rätt tillåts råda.

Där man är ense om att kontrakts­relation råder, där fylls inte bara begreppen ansvar, skuld och skuld­reglering med mening: de blir där nödvändiga. I de sammanhang där man samverkar i oordning, eller där man låter djungelns lag råda, där talar man i bästa fall om skuld­känsla och om att skuld­belägga, men man talar där aldrig om ansvar och med brustet ansvar förenad skuld.

Kontrakts­relationer kan bygga på tysta överenskommelser. Tysta överens­kommelser är lättare att åsidosätta än verbala överens­kommelser.

Vi människor är fullt kapabla att inom vissa områden ha regel­baserad ordning, medan vi inom andra områden kan låta den i stunden starkastes rätt råda. Där vi från stund till annan växlar mellan kontrakts­relation och den i stundens starkastes rätt där talar vi om oordning.

Där människor en längre tid huvudsakligen verkat under regel­baserad ordning byggd på kontrakt, där blir man oftast överraskad då man upptäcker att denna typ av ordning inte är självklart given. Värdet av att så långt möjligt inom så många områden som möjligt etablera och vidmakt­hålla kontrakts­relationer överförs bara mellan generationer med ett medvetet och aktivt arbete.

Ett tryck mot att låta djungelns lag råda kan vi se såväl i våra hem, som i skola, som i psykoterapi, som i politiken, som i samhället i övrigt, som i världen i övrigt. Ett av många uttryck för tendensen att gå mot den ordning som bygger på den i stunden starkastes rätt enligt djungelns lag, är att själva det neutrala uttrycket ordning tillåts bli förknippat med något oönskat.

Läs mer här: Ansvarstagande i samtalsbehandling