En korrigerande relationell erfarenhet

Mar 25 2018

Att psykoterapi erbjuder en korrigerande relationell erfarenhet innebär samtidigt att den tillhandahåller en korrigerande emotionell erfarenhet.

En ofta citerad tanke är att vi i psykoterapi bör skapa förutsättning för en korrigerande emotionell erfarenhet .

Med en korrigerande emotionell erfarenhet menar vi en positiv känslomässig erfarenhet. Detta som motvikt till en tidigare negativ känslomässig erfarenhet. Patienters känslor har varit viktiga, men tankar om psykoterapeuters kommunikation av egna känslor är ännu få.

Med att söka erbjuda en korrigerande relationell erfarenhet menar vi att syfta mot en relation som innehåller något positivt, satt i relation till något som tidigare varit mindre positivt, och att det som tillförs skall kunna bidra till en mer positiv bild av verkligheten. Emotion är del i relation. Relation är mer än emotion.

Läs mer här: Psykoterapeuters känslor

Referenser

1.
Alexander F. The principle of corrective emotional experience. In: Alexander F, French TM, editors. Psychoanalytic therapy: Principles and applications. New York: Ronald Press; 1946. p. 66–70.