Människans ansvar

Mar 04 2018

Vi talar om människans ansvar i sammanhang där orden överenskommelse, avtal och kontrakt är meningsbärande för minst en av de inblandade.

Överenskommelser, avtal och kontrakt som reglerar människans ansvar görs i tankesystem med medvetandegjord etik och moral.

Läs mer här: Kontrakts­relationer eller djungelns lag