När två träter

Jul 23 2022

Det är alltid ens fel när två bråkar.

Vanligtvis säger man i detta land istället: “det är aldrig ens fel när två träter”. Att träta och att bråka handlar om samma sak.

Vad som är rätt och fel då två träter, kräver en noggrann analys. Den analysen kommer att baseras på vad vi anser är rätt och riktigt – det vill säga på vår moral.

Att förhålla sig till mottot att det aldrig är ens fel när två träter kan vara ett sätt att slippa att moraliskt ta ställning i interpersonella frågor. Det kan vara ett sätt att undvika att söka långsiktigt hållbara lösningar på interpersonella konflikter.

Man kan säga att det alltid är ens fel när två träter då man utifrån sitt moraliska perspektiv vill förtydliga att det är varje parts enskilda ansvar att se till att sluta träta. Man menar att det är parternas ansvar att söka en lösning på de problem man har när man bråkar.

Ibland påverkar andras trätande en eller flera parter som kunnat uppfattas som utomstående. Då är de också indragna i bråket. Då är de inte utomstående.

Läs mer här: Begreppet konflikt