Optimal psykoterapi­dosering

Sep 04 2020

Psykoterapi behöver liksom antibiotika tas i rätt dos, tas med rätt intervall och intas under rätt tid.

Just nu är det modernt att patienter möter sin psykoterapeut en gång i veckan. Några patienter kan ha bättre nytta av att möta sin terapeut glesare än så. I psykoterapins barndom var det vanliga att patienten mötte sin terapeut sex dagar i veckan.

I dessa dagar marknadsförs en rad psykoterapi­former just utifrån deras korta duration. En gång i tiden var det vanligt att man gick flera år i psykoterapi.

Det finns patienter där en kort tids psykoterapi är det optimala. Det finns alltjämt patienter där en lång behandlings­tid är det optimala. Det finns nu som tidigare patienter där en viss behandlings­intensitet stämmer en viss tid, och en annan intensitet en annan tid. Det finns nu som förr patienter där det optimala är att kunna bryta upp för att efter en tid få komma tillbaka till samma terapeut.

Antibiotika behöver tas så regelbundet som möjligt under en viss tid för att vara effektiv. Regelbundenhet är viktigt också i psykoterapi, men i behandling med fler än ett samtal per vecka är det ofta mer optimalt att samla samtalen till på varandra följande dagar än att sprida ut dem över veckan. Många psykoterapi­patienter klarar också utmärkt längre uppehåll, såvida terapeuten tydliggjort dem vid terminsstart.

Intensitet, intervall och längd för psykoterapier behöver anpassas till patienters behov, terapeuters kapacitet och till ekonomin hos den som betalar för behandlingen.

Dr Claes Davidson är den svensk som skrivit mest utförligt om optimal behandlings­intensitet i psykoterapi, och om dosering av psykoterapi .

Läs mer här: Korttids­psykoterapi: risk för samman­blandning

Referenser

1.
Davidson C. Psykoanalytisk terapi - tredje upplagan - I huvet på en shrink. Hovås: Bokförlaget Altum; 2019.
1.
Davidson C. Psykoterapi i praktiken : hur gör man egentligen? Hovås: Bokförlaget Altum; 2015.