Självrespekt

Jul 05 2018

Självrespekt uppnås genom att handla så att man kan respektera sig själv.

Man kan skratta åt sig själv med bevarad självrespekt, men man kan inte skratta bort sig själv med bevarad självrespekt.

Att kunna stå ut med ensamhet är en förutsättning för självrespekt. Man måste kunna avstå relation med de människor som inte respekterar en för att upprätthålla självrespekt. Ibland vinner man människors respekt när man visar att man har självrespekt. Då behöver man inte längre avstå relation med dem.

Att ha god självrespekt, att vara i samklang med sin moral, och att vara självständig hänger nära samman.

Läs mer här: Självständighet