Själv­ständighet

May 31 2018

Självständighet kan för den osjälvständige vara såväl hett eftertraktat som skrämmande.

Den som är självständig väljer det umgänge den uppskattar, avstår umgänge då det inte stämmer, och väljer ensamhet då det är det bästa. Att söka och ta mot hjälp då man inte själv reder upp en situation är ett av flera kännetecken för en självständighets­strävande individ.

Att vara självständig är inte liktydigt med att vara ensam, och inte heller med att göra allt ensam.

Inom skolväsende och universitet brukar man i teorin uppmuntra till kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande förutsätter självständigt tänkande.

Människans samhällen både lockas och skräms av självständiga medborgare. Självständiga medborgare som tar ansvar för samhällets utveckling och övriga medborgares väl och ve brukar i demokratiska system åtnjuta respekt.

Läs mer här: Självrespekt