System­centrerad sjukvård

Nov 26 2020

Begreppet systemcentrerad sjukvård speglar bättre än det för tillfället moderna uttrycket personcentrerad sjukvård vad effektiv sjukvård arbetar med.

Begreppet personcentrerad sjukvård är sannolikt skapat av – och samtidigt ett försök till flört med människor som under en längre tid har åtnjutit en hög grad av autonomi.

I barnsjukvård , i viss äldre­sjukvård och i vård av människor med medfödda eller förvärvade funktions­nedsättningar är det som tydligast att effektiv sjukvård arbetar systemcentrerat.

Där människor har en högre grad av autonomi är det inte för alla lika uppenbart att effektiv sjukvård arbetar systemcentrerat. Likväl arbetar man också där med fokus på system, men med större uppmärksamhet riktad mot det människos­ystem som har en högre grad av autonomi än vad barn, vissa äldre och människor med medfödda eller förvärvade funktions­nedsättningar har.

Läs mer här: Dynamiska system


Referens

1.
Coyne I, Holmström I, Söderbäck M. Centeredness in Healthcare: A Concept Synthesis of Family-centered Care, Person-centered Care and Child-centered Care. Journal of Pediatric Nursing [Internet]. 2018 Sep 1 [cited 2020 Nov 26];42:45–56. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882596318301763