Inköp ett val

Jan 06 2024

Ordet konsumera härleds etymologiskt ur latinets cōnsūmere vilket betyder förbruka eller förtära. Att köpa eller inköpa handlar tydligare om ett val än att konsumera.