Policy för personlig integritet

Apr 08 2021

silent.se varken visar eller lagrar några data om sina läsare vilka skulle kunna knytas till enskilda individer. Läsar­statistik delas inte med tredje part.

Sajten använder inte så kallade kakor och dess lokalt installerade programvara för läsar­statistik anonymiserar registrerade och presenterade data. På så vis uppfyller silent.se också de krav som EU:s dataskydds­förordning (GDPR) ställer.

Matomo

Matomo visar sajtens författare hur många som läser det som skrivs. Matomo visar också vilka sidor man läser, hur länge man läser varje sida och hur länge man stannar på silent.se – samt ungefärligen varifrån man kommer. Vidare möjliggör Matomo att man kan se vilken webbläsare som används, vilket språk webbläsaren prioriterar, vilka webbläsar-tillägg, vilket operativ­system och vilken skärm­upplösning som används. Matomo bygger på fri kod och omgärdas av en GPL-licens.

Läsardata anonymiseras

Valet av Matomo för läsar­statistik har handlat om att kunna stilla författarens nyfikenhet samtidigt som läsares integritet värnas. Matomo är här inställt så att författaren inte kan se de två sista siffer-grupperna i läsares IP-nummer: de två sista bit­grupperna anonymiseras av Matomo. Ett IP-nummer som i vanliga fall visas som 192.0.2.53 visas här som 192.0.0.00. Detta och det faktum att kakor inte används gör läsar­statistiken mindre precis, men tillräcklig för sitt syfte.

silent.se har fram till 180517 använt kakor. Tidigare satta kakor varade i 13 månader och har nu alltså förfallit. Läsardata från tiden med kakor har också anonymiserats på samma sätt som nu sker vid läsning av sajten. Längre tillbaks använde silent.se den globalt sett största tjänsten för läsarstatistik. Den statistiken raderades i juni 2018.

Har man ställt in sin webbläsare så att den skickar en så kallad do not track-begäran till webbplatser respekterar silent.se och Matomo denna, även om man skulle förbli anonym utan denna sin inställning i webbläsaren just här.

Säkerhets­tänkande

Författaren söker tillse högsta möjliga säkerhet för såväl silent.se i sin helhet som för installationen av Matomo, så att ingen obehörig skall få åtkomst till Matomos trots allt anonymiserade information. Av detta skäl använder silent.se säkerhets­programvara, och både WordPress-installationen och Matomo också kryptering med SSL.

Utgivnings­bevis

Webbplatsen silent.se har grundlagsskydd i form av utgivningsbevis. Detta gör att namnuppgifter kan och får förekomma på silent.se

silent.se lyfter enkom redan offentliga personer som gjort eller gör något som uppfattas som värdefullt, även om någon kan få synpunkter på sådant som också kan göras bättre.

In English: Privacy and cookie policy