Vi arbetar med hypoteser

Mar 04 2018

Det är inte bara vetenskapsmän som arbetar med hypoteser – alla människor ställer upp hypoteser!

Från det vi föds gör vi antaganden om tillvaron, vår värld och dess innevånare. Vi gissar vad handlingar betyder. Vi grunnar på vad ord och meningar betyder. Vi anar, men är inte säkra på hur allting är. Vi undersöker om de hypoteser vi gör om allt stämmer.

Ju mer vi lär oss och erfar desto säkrare blir vi på att våra hypoteser om allt stämmer.