Är rika människor ljudkänsliga?

Oct 27 2021

Att rika människor skulle vara mer ljudkänsliga ter sig märkligt. Man får söka andra förklaringar till att det oftast är tystare intill rika människor.

Dyra bilar är bättre akustiskt optimerade än billiga bilar. Riktig dyra bilar kan låta välbalanserat starkt utåt, men de är så tysta som möjligt i kupén. Man skall där kunna skönja motorljudets kraft, men ljudet skall inte störa tanken eller dialogen med medpassagerare.

Exklusiva hotell är tysta hotell. Ingen gäst skall i ett exklusivt hotell bli störd av en annan gästs ljud, eller av något annat potentiellt irriterande ljud. Luftkonditioneringen hörs inte. Dörrar gnisslar inte.

Där rika människor bor är det oftast väsentligt tystare jämfört med där mindre bemedlade bor. Rika människor bor inte intill vägars buller. Där är det längre mellan grannar. Där är ljudisoleringen mot grannar bättre. Där behöver man i mindre utsträckning än på andra platser stå ut med oönskade ljud.

Läs mer här: Tystnadens värde