Åtgärd är bedömning i handling

Nov 27 2019

När det går snabbt kan en åtgärd te sig om den inte föregicks av en bedömning. En åtgärd baserar sig alltid på en bedömning. En åtgärd är en handling.

Ordet bedömning tydliggör de avväganden som leder till en planerad åtgärd eller som lett till en genomförd åtgärd.Förståelsen för handlingar kan öka om vi får klart för oss hur det beslut tillkommit som utgjort grunden för handlingen i fråga.

Inom högspecialiserade verksamheter som sjukvård behöver man i sin dokumentation både använda ordet bedömning och ordet åtgärd, och inte bara ordet åtgärd. Detta för att kunna följa hur personalens beslut om åtgärder har tillkommit. I en patient­journal behöver ordet bedömning alltid föregå ordet åtgärd. Detta då också i sjukvård alltid tanke föregår handling.

Läs mer här: Eget ställnings­tagande stärker autonomi