Barn är inte ännu vuxna

Nov 19 2022

Världen över är det inte självklart att barn inte ännu är vuxna.

I landet Sverige tänker man sig exempelvis att barn från 13 års ålder skall klara att ta del av vilka recept de har. Föräldrar till barn över 13 år kan inte se vilka recept deras barn har. Barn över 13 år skall klara att hantera sina egna vårdkontakter, och det finns ingen möjlighet för deras föräldrar att få dispens för att hjälpa sina barn mellan 13 och 18 år med detta.

Efter det att barn fyllt 13 år är det mycket svårare för föräldrar att via 1177 kommunicera med sjukvården för barnets väl och ve. Föräldern behöver använda sin egen inloggning, och skriva att det handlar om barnet. Men många föräldrar tror att det inte alls går att kommunicera via 1177 gällande det barn som fyllt 13 år.

Läs mer här: BUP är samverkan