Förtroende baseras på beteende

Jan 03 2022

Förtroende för medmänniskor baseras på hur de gör.

Då vi hyser förtroende för någon är det byggt på hur de betett sig, det vill säga på hur den gjort olika saker. Förtroende baseras på medmänniskors beteende.

Att säga en viss sak är också ett beteende, men det som sägs behöver vara samstämmigt med det som på andra sätt görs för att förtroende skall kunna byggas.

Förtroende och tillit handlar om samma sak. Då vi litar på någon hyser vi tillit till hen.

Vi behöver ha mött människor en vis tid för att vi i olika situationer skall ha erfarit deras beteende i tillräcklig utsträckning för att kunna säga om de är att lita på – om de går att hysa förtroende för.

Då en medmänniska på något vis i sitt beteende avviker från det sätt som tidigare ingett oss förtroende, då rubbas vårt förtroende för hen.

Läs mer här: Där ord och handling inte stämmer överens