Där ord och handling inte stämmer överens

Apr 15 2018

Där ord och handling inte stämmer överens behöver vi ta fasta på människors handlingar. Språk utgör överenskommelser, och där handling inte stämmer överens med det sagda där bryts språkets överenskommelser.

Man kan likna våra ord och vårt språk vid pengar. Ord och meningar har ett värde i den mån de är sanna. Falska pengar har ett lägre värde än de utger sig för att ha.

Då någon säger en sak och gör en annan håller hen sig inte till den överenskommelse som språket utgör. När människor säger en sak och gör en annan förstår vi att deras ord är mindre värdefulla än vi trodde.

Vad människor gör och vad människor säger kan vara två olika saker.

När människor säger en sak och gör en annan måste vi ta fasta på det de gör. Vi kan inte längre ta dem på orden. Människors handlingar är alltid det mest sanna vi har att gå på. Människors beteende är alltid det mest sanna vi har att gå på.

Att be om ursäkt, och att sedan inte göra annorlunda än det man bad om ursäkt för, är ett vanligt exempel på där ord och handling inte stämmer överens. Det finns både mäktiga och mindre mäktiga människor som återkommande ber om ursäkt för precis samma sak, och som ändå fortsätter att göra precis som de alltid har gjort. Vi vill så gärna lita på människor, särskilt om de har något som vi vill ha.

Om det är värt det kan vi välja att konfrontera den vars ord och handlingar inte överensstämmer: “Det du säger och det du gör går inte ihop.” Den medmänniska som är beredd att ta sitt ansvar här kommer att bekräfta det konfronterade, vidgå sin skuld, så långt möjligt ställa till rätta, och göra tydligt att hen framöver skall se till att gå ihop. Den som vill fortsätta att inte gå ihop kommer att försöka slingra sig.

Läs mer här: Ta människor på orden – misstro