Ta människor på orden – misstro

Jan 03 2022

Att ta någon på orden är en hedervärd sak. Samtidigt skall vi inte tro att allt är vad det utger sig för att vara. Vi kan finna en balans mellan att ta människor på orden och att tillåta oss att misstro dem.

Ibland uttrycker människor ett par eller flera till synes motsägelse­fulla saker samtidigt. Det kan handla om meningar som inte går ihop, om att kroppsspråket och det sagda inte går ihop, eller om att ord och handling inte går ihop.

Då någon kommunicerar motsägelsefullt kan vi rimligen inte vara skyldiga att ta upp detta, såvida det inte tillhör vårt yrkesåtagande: det hör exempelvis till psykoterapeutens uppdrag att uppmärksamma sin patient på sådant som inte går ihop. Inom polisväsendet och juridikens domäner är detta också centralt.

I vår vardag kan människor som kommunicerar motsägelsefullt bemötas med tystnad, men vill vi ta ansvar för en fortsatt meningsfull relation behöver vi istället lyfta det som inte går ihop. Det görs bäst med korta tydliga meningar likt detta: “Vänta, du säger å ena sidan att och å andra sidan att.”, “Vänta, å ena sidan säger du att du vill vara nära mig, å andra sidan vänder du dig bort.”, “Vänta, å ena sidan säger du att, å andra sidan gör du så.”

Den som sagt och/eller gjort något motsägelsefullt och som förstår, och som är intresserad av att ta ansvar, kommer då detta uppmärksammas att hjälpa till att sortera ut. Den som inte förstår eller inte vill vara hjälpsam kommer att visa det i hur hen svarar.

Läs mer här: När ord och handling inte stämmer överens