Ha ambitioner för andra

Nov 27 2019

Den som har ambitioner för andra respekterar inte medmänniskors behov av att själva få välja.

Särskilt den som arbetar med människor i nöd behöver vara varse risken att ha ambitioner för andra.

Då vi uppmärksammar något som vi tror en medmänniska kanske skulle ha nytta av, kan vi välja att ställa den fråga som erbjuder henne möjlighet till ett eget ställningstagande. Då har vi inte ambitioner för andra.

Läs mer här: Eget ställningstagande stärker autonomi