Objektlikt subjekt

Mar 04 2018

Endast en levande varelse kan erhålla status som subjekt. Det som är dött är bara objekt. Levande varelser är både subjekt och objekt.

Det i oss människor som är subjekt erfars då vi i handling manifesterar ställningstaganden – då vi i handling visar hur vi valt.

Vi kan inte avstå att vara subjekt, men vi kan välja så försiktigt att vi blir mer objektlika än subjektlika. Ett objektlikt subjekt uppfattas mindre levande än det subjekt som tydliggör sin subjektivitet.

Trygga förhållanden underlättar och mod krävs då vi tydliggör oss som subjekt.