Mod

Apr 21 2021

Mod ses i hur vi väljer att göra.

Vi talar till vardags om mod då spannet mellan konsekvens vid förlust och framgång uppfattats som eller varit stort. Modets bakgrund är ett ställningstagande där möjligheten till framgång prövats mot risken för motgång.

Alla val rymmer möjlighet till framgång och risk för motgång. Tittar vi närmare på detta ser vi att mod faktiskt prövas då vi står inför och genomför alla val i alla konflikter, stora som små. Mod prövas i alla ställningstaganden – stora som små. Vi kan välja rätt eller fel i stort som smått. Konsekvensen av våra val blir mindre i de enklare valsituationerna, i de enklare konflikterna, och större i de val där mycket står på spel.

Mod är liksom konflikt ett kontinuum-ord. Ett annat ord för mod är djärvhet. Att våga är samma sak som att vara modig.

Även om vi kan vinna något, så innebär alla val också att något väljs bort. Hur vi än väljer kommer vi att också behöva uthärda en mer eller mindre stor förlust.

Rädsla och intresse hör till att välja och därmed också till mod. Då vi valt finns där alltid ledsenhet, men den kan vara så kortvarig och lågmäld att vi inte ens uppmärksammar den. Då våra val visat sig lyckosamma är de också förenade med glädje.

Vi kan inte välja avstå att välja, men vi kan välja mer eller mindre modigt. Vi kan inte avstå att ta ställning, men vi kan göra mer eller mindre modiga ställnings­taganden.

Träning och reell kompetens gör oss modigare. I den mån det behövs gör rätt utrustning och bra medarbetare oss också modigare. Trygga förhållanden tillåter oss att göra mer sådant som under otrygga omständigheter skulle kräva större mod. Det som alla andra gör kräver mindre mod än det som vi är bland de första med. Det krävs större mod att öppet visa respekt än att bemöta med tystnad. Den som värdesätter lite kan till synes utföra modigare handlingar än den som sätter värde på mer.

Att vidgå egna misstag kräver mod då vi då inte vet hur vår medmänniska dömer oss. I sammanhang där man är ödmjuk inför det svåra i att vara människa och därmed förstår mänskliga brister, där krävs det mindre mod för att vidgå egna misstag.

Att uppfatta någon som feg är ett moraliskt ställningstagande. Ibland säger vi feg då någon är ängslig. Den som är ängslig är i sina val påtagligt rädd att välja fel. Dumdristighet handlar liksom mod om risktagande, men här enligt egen och/eller annans uppfattning om mindre klokt sådant. Övermod är en synonym till dumdristighet. Högmod handlar inte om mod. Högmod ligger närmare ordet förakt.

Alla våra handlingar rymmer den kalkylerade risken och möjligheten till förlust respektive vinst och kräver därmed mer eller mindre mod.

Läs mer här: Sorg stor och liten