Kontinuumord

Nov 14 2021

Begreppet kontinuumord hjälper oss att förstå vår verklighet.

Vi kan framför orden sorg, mod och konflikt sätta adjektiven stor och liten, men ändå kan vi tänka att orden sorg, mod och konflikt bara representerar en ytterlighet. Vi kan tänka att sorg det är när någon dör, att mod är då någon gör en hjälteinsats och att konflikt handlar om krig.

Men ord som sorg, mod och konflikt beskriver ett kontinuum från det lilla till det stora. Bara att gå upp på morgonen och klä på sig avverkar dem alla tre. Vi behöver välja vad vi skall ha på oss. I valet står vi i en konflikt. Då vi väljer använder vi mod, fast vi knappast skulle få beröm om vi berättade. Att välja innebär också att välja bort något. Det leder till sorg. Sådan liten sorg lägger de flesta av oss knappt märke till. Rätt val leder också till glädje. Även glädje är ett kontinuumord, men det har vi lättare att se.

Genom att använda kontinuumorden som det de är förstår vi bättre hur allt hänger ihop. Vi ser att ett kontinuumord beskriver olika nyanser inom sitt specifika område. Vi ser att ett kontinuumord handlar om något relativt istället för om något fixt.

Motsatsen till kontinuumord är ytterlighetsord. Att förstå vilka ord som är kontinuumord, respektive vilka som är ytterlighetord, ger oss bättre förståelse för vår verklighet. Bättre förståelse ökar vår kontroll. Ökad kontroll gör oss säkrare. Då vi är säkrare känner vi oss lugnare.

Begreppet kontinuumord skapades i augusti 2015 i ett samarbete mellan författaren till silent.se och Leif Wenglert.

Läs mer här: Begreppet konflikt