Sorg stor och liten

Apr 08 2021

Sorg kan vara både stor och liten. Förlust är sorgens föregångare. Den yttersta förlusten är för de flesta människor den av liv.

Sorg är också del i alla val vi gör. Detta då vi förlorar det vi väljer bort. Då vi gör våra val – med hopp om framgång och vinst – väljer vi samtidigt att stå ut med motgång och förlust och därmed den sorg det innebär att välja.

Trots att den ingår i alla vår val är sorg alltid ofrivillig. Sorg och att välja kan vi inte välja bort, men vi kan välja med mer eller mindre mod. Sorg är liksom mod ett kontinuumord.

Läs mer här: Ångest är en signal