Varumärket BUP

Nov 27 2022

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är inte bara diagnostik och behandling. BUP är också ett varumärke – internt och externt.

Barn, ungdomar och deras vårdnadshavare kommer att redan inför den första kontakten med BUP att hysa en positiv förväntan om varumärket BUP är positivt laddat.

Psykologer, kuratorer, sekreterare, läkare, arbetsterapeuter, och sjukgymnaster kommer att vara mer benägna att söka tjänst i BUP om varumärket BUP är positivt laddat.

Läs mer här: Det spännande med psykiatri