Läsa andras tankar

Nov 27 2019

Läsa andras tankar kan vi inte. De flesta av oss kan dock leva oss in i vad andra människor möjligen tänker, känner, önskar och behöver i ett visst sammanang. Ju bättre vi känner människor desto lättare går detta.

På modernt psykologi-språk kallas det att mentalisera då vi försöker förstå andras kroppspråk, handlingar och reaktioner – då vi försöker leva oss in i andras möjliga tankar, känslor, önskningar och behov i ett visst sammanhang och mot bakgrund av en viss historia.

I teoribildningen kring mentalisering är en central aspekt just det att vi inte kan läsa andras tankar – vi kan inte säkert veta men vi kan gissa – vi kan göra oss mer eller mindre träffsäkra hypoteser om vad som pågår i en annan i ett visst sammanhang.

Vi kan också använda ordet mentalisera då vi försöker förstå vårt eget kroppsspråk, våra egna reaktioner och handlingar, våra tankar, känslor, önskningar och behov i en viss kontext och utifrån vår historia.

Mentalisering sker oftast förmedvetet. Med förmedvetet menas här att mentalisering sker automatiskt utan att vi samtidigt tänker på att vi gör just det. Till skillnad från sådant som är omedvetet kan vi bara tänka efter så ser vi att vi och andra mentaliserar.

Läs mer här: Ordet mentalisering