Orden skuld­känsla, skuld­belägga och skuld

Jun 12 2023

Där man har svårt med ansvar där talar man hellre om skuldkänsla och om att skuldbelägga än om skuld.

Skuldkänsla kan vi erfara utan att vi är skyldiga till något. Skuldkänsla upplevs också då vi faktiskt står i skuld. Att skuldbelägga innebär att påstå att någon har en skuld som den faktiskt inte har.

Människor som har svårt att sortera i ansvars- och skuldfrågor undviker att ta upp fenomenet skuld. De talar bara om skuldkänsla och om att skuldbelägga.

Människor som har svårt att reda i ansvars- och skuldfrågor är sammanblandade med sina medmänniskor. Förmåga att ta ansvar, och därmed sammanhängande förmåga att reglera skuld, kännetecknar den självständige individen.

Läs mer här: Ansvars­tagande i samtals­behandling