Själv­bedrägeri

Jun 26 2019

Självbedrägeri sker i syfte att vinna något men har sitt pris.

Priset för den vinst som görs vid självbedrägeri är att man inte står i samklang med verkligheten. När man inte står i samklang med verkligheten blir det svårare att dela verkligheten.

När det är svårare att dela verkligheten kan man bli mer ensam. Samtidigt är det ofta rädsla för att inte få vara med och önskan om gemenskap som driver självbedrägeri.

Läs mer här: Jagets försvarsaktiviteter