Själv­rannsakan

Mar 04 2018

Självrannsakan handlar om att aktivt undersöka oss själva och andra, och att vid behov korrigera oss så att vi blir i samklang med den människa vi vill vara.

Ordet själv­rannsakan kan missuppfattas som ett ensidigt fokus på oss själva, men vi kan inte undersöka oss själva om vi inte också undersöker oss själva i relation till andra.

Självrannsakan innebär att vi står kvar och möter även besvärliga delar av oss själva och andra – att vi känner på obekväma känslor, att vi väljer att stå ut med att vi gjort fel och att vi står i skuld, eller att någon annan gjort fel och står i skuld gentemot oss.

Självrannsakan skulle bli självanklagelse utan skuldreglering om inte dess utgångspunkt var att rätta det som blivit fel. Själv­rannsakan bygger på ansvarstagande och dess yttersta mål är att avveckla behovet av sig självt.

Personlig dialektik, självreflektion och introspektion är till själv­rannsakan nära hörande begrepp. Självbedrägeri är motsats till självrannsakan.

Läs mer här: Kvalitets­kontroll förutsätter efter­kontroll