Tydlighet är en nyans av ilska

Apr 08 2021

Tydlighet är en nyans av ilska ackompanjerad av intresse.

Grundaffekten ilska har många människor svårt med. Man har så svårt med den att man ofta låter bli, eller så låter man den gå ut över något eller någon som inte har med saken att göra. Det handlar om rädsla för att visa ilska där den hör hemma. Vissa människor använder ilska i angrepp för att skyla över att känslan rädsla utövar sin makt över dem.

Många människor är relativt omedvetna om hur rädda de är för att visa känslan ilska där den hör hemma, och ofta lika relativt omedvetna om hur rädda de är för att visa känslan rädsla där den hör hemma.

Utan tydlighet är det många gånger svårt att få människor att göra det de skall. Ibland kan ilska tydligare än tydlighet vara nödvändig för att människor skall göra det de skall. Vad människor skall göra avgörs av vad man uppfattar att de har för ansvar. Vad man uppfattar att människor har för ansvar avgörs av ens moral.

Läs mer här: Säga något i eller med affekt