Säga något i eller med affekt

Nov 27 2019

Det är skillnad mellan att säga något i affekt eller att säga något med affekt. Med affekt har vi kontroll. I affekt har vi det inte.

Affekt, emotion och känsla handlar om samma sak. Man kan vara mer benägen att använda ordet affekt då det gäller känslan ilska. Det ses exempelvis i uttrycket låg­affektivt bemötande.

Ofta blandar man ihop att säga något i affekt med att säga något med affekt. Ibland kan detta ihop­blandande vara ett sätt att försöka få tyst på den som säger något man inte håller med om. Man påstår då att det inte går att vara saklig samtidigt som man visar en känsla. Den som här inte avslöjar försöket till skamg­repp blir förvirrad.

Att hålla sig till en sakfråga samtidigt som man uttrycker en känsla är en avancerad konst. Att hålla såväl kognition, som konation och emotion kongruent kan inte vem som helst. Det har vi särskilt svårt med då vi är barn, och det har människor som har psykiska problem oftast också det svårt med.

En människa som förmår hålla ihop kognition, konation och emotion erbjuder oss en förebild i konsten att vara samstämmig.

Läs mer här: Psyko­terapeuters känslor