Ordnings­frågor i psyko­terapi

Nov 27 2019

Metaforen ram fångar bättre än ordet ordningsfråga att det både måste finnas ordning och utrymme för kreativitet i psykoterapi.

Ordet ordningsfråga återfinns i tankar kring demokratisk mötesteknik. Lösning av ordningsfrågor, det vill säga lösning av konflikter kring ordning, äger alltid högsta prioritet i välfungerande demokratiska möten. Allt annat måste stå tillbaka för ordningsfrågor. Inga andra frågor kan lösas innan man är överens om ordningen.

Extrapolerar vi ser vi att begreppet ordningsfråga kan appliceras på ordningen i allt mellan­mänskligt relaterande. Ordningsfrågor berör alla relationer. Ordningsfrågor berör allt som kan relatera.

I psykoterapi – i såväl kognitiv beteendeterapi (KBT) som psykodynamisk terapi (PDT) och psykoanalys – kan man tala om ordning och problem i ordningen. Man gör det med ord som överenskommelser, ramar, gränser, behandlings-gränser, regler och psykoterapeutiskt kontrakt. Vid brott mot ordningen talar man i psykoterapi om regelbrott, rambrott, brutna överenskommelser och gräns­överträdelser. Men man tar inte det från demokratisk mötesteknik vedertagna begreppet ordningsfråga i sin mun.

Skälet till att man inte talar om ordningsfrågor i psykoterapi är att det skulle vara för begränsande. Begreppet ordningsfråga skulle riskera eliminera ett i psykoterapi nödvändigt kreativt område – ibland också kallat lekområde eller övergångsområde.

Likaväl behöver vi i psykoterapi en viss ordning för att den skall göra skillnad. Likafullt behöver frågor om relationens ordning – alltså olösta konflikter om ordning – också i psykoterapi alltid komma i första rummet. Det att psykoterapi i Sverige bara får utövas av människor med yrkes­legitimation handlar om säkerställa ordning i behandlingen.

Inom arbetsfältet psykoanalys och psykodynamisk terapi använder man sedan 1950-talet metaforen ram för att beteckna det som är ordning i psykoterapi, dock oftast i ordets pluralform – ramar. Här använder man ordet rambrott då problem med ordningen under behandlingen uppstår.

I KBT talar man inte om ramar, rambrott, konflikter, lekområde eller övergångsområde. Konkurrerande psykoterapi­former väljer olika begrepp för samma sak.

Läs mer här: Ramar och rambrott i psykoterapi