Psykisk hälsa har ett pris

Sep 02 2017

Psykisk hälsa är inte gratis även om det kan upplevas så.

Psykisk hälsa kräver alltid ansträngning. Psykisk hälsa kan dessutom behöva kosta pengar. Psykisk hälsa har sitt pris.

Med vissa reservationer kan vi plågsamt nog ofta behöva konstatera att vi vuxna människor i ett fritt land mår som vi förtjänar – att vi själva har skuld till vår bristande psykiska hälsa. Ibland är den skulden blandad med andras skuld. I mer sällsynta fall är vi vuxna bara offer.

Ibland har vi inte riktig koll på vad det är vi gör som gör att vi mår så dåligt som vi förtjänar. Vi är inte fullt medvetna om våra egna bidrag till vår situation. Då kan vi behöva söka professionell hjälp.

Viktigt då vi söker hjälp för vår psykiska hälsa är att den vi anlitar förstår på vilket sätt vi möjligen kan må som vi förtjänar. Det kräver att den vi söker hjälp hos förstår att också möta frågor kring gränser, begränsningar, vilja, ansvar, skuld och komplicerad sorg.

Då förståelse för sådana frågor inte finns är risken att vårt mående blir sanktionerat, och därmed att det vi betalar för bättre psykisk hälsa inte gör den skillnad vi förväntade oss. Risken är också att vi kommer att betrakta oss själva som mindre kapabla än vi är.

Läs mer här: Ansvars­tagande i samtals­behandling