Psyko­terapi för besluts­fattare

Sep 05 2021

Psykoterapi kan vända sig till såväl små som riktigt stora beslutsfattare och ge ökat mod i beslutsfattande.

Att fatta beslut är att ta ställning. All mänsklig problemlösning kräver ställnings­taganden.

All mänsklig problemlösning kräver beslutsfattande. Alla mänskliga problem kräver att vi tar beslut.

Alla beslut kräver att vi väljer. Beslutsfattande innebär att välja. Vi kan inte avstå att välja, men vi kan välja med mer eller mindre mod.

Att vår psykoterapeut är en klok och modig beslutsfattare kan hjälpa oss att själva bli kloka och modiga beslutsfattare.

Läs mer här: Bra psykoterapi