Bra psykoterapi

Apr 21 2021

Bra psykoterapi löser patientens olösta psykologiska problem.

I bra psykoterapi möts både det som den psykoterapi­sökande söker för, och det som den psykoterapi­sökande söker med. Detta då olösta problem inte alltid är fullt medvetna. Alla människors olösta problem hör dock inte till det omedvetna, inte ens säkert de allra svåraste.

All bra psykoterapi erbjuder patienten möjlighet att under lugna förhållanden exponera sig för sådant som annars undviks, och som man är ense om inte längre bör undvikas.

All bra psykoterapi lär patienten något den inte tidigare kunde. I en del psykoterapier förtydligas det pågående lärandet med ordet färdighetsträning.

Alla psykoterapi­former uppmuntrar sina patienter att göra mer av sådant som är bra för god psykisk hälsa, och uppmanar dem till att göra mindre av sådant som medför sämre psykisk hälsa. Valet av vad som är bra och dåligt för psykisk hälsa handlar om erfarenhet och om moral.

En bra relation mellan psykoterapeut och patient är det vetenskapligt belagda gemensamma kännetecknet för all bra psykoterapi. Man säger att alliansen i behandlingen är god.

Läs mer här: Förväntan och uppfylld förväntan