Att kunna komma tillbaka

May 30 2017

Att få tacka nej men kunna komma tillbaka då man är mogen kan vara det avgörande för framgångsrik psykoterapi.

Framgångsrik psykoterapi bygger på en förtroende­full relation. Att vi människor får säga nej tack är en förutsättning för att vi skall kunna säga ja. Människan behöver uppleva kontroll.

Psykoterapeuter måste säga nej till patienter som de inte uppfattar sig kompetenta nog att möta. De måste också säga nej till patienter som påbörjat terapi, men som inte håller de överenskommelser man gjort upp vid terapistart, och där en tids konfrontation av detta faktum inte visar sig vara tillräckligt för att åter uppfylla villkor för behandling.

Psykoterapeuter måste samtidigt kunna välkomna patienter åter då de står beredda att samarbeta under nödvändiga överenskommelser.

Effektiv psykoterapi bygger på tydlig formulerade förväntningar på patienten, möjlighet att arbeta tills de problem patienten sökt hjälp för funnit sin lösning, och att patienten vid behov kan komma åter till samma terapeut.

Läs mer här: Optimal psykoterapi-dosering