Kan man så vill man

Apr 21 2021

Vill man så kan man brukar man säga. Kan man så vill man är att vända på den tanken.

Det finns de som är i uppfattningen att alla människor kan lära sig och kan göra lika mycket, och att skillnaden mellan de som kan och de som inte kan bara handlar om att de vill olika. Det finns de som tänker att det inte finns skillnader mellan människor i att kunna lära sig och i att kunna göra, utan bara skillnader i att vilja göra.

De som tänker att det inte finns skillnader mellan människor i att kunna lära sig, och i att kunna göra, måste mena att alla människor föds lika i att kunna lära sig och i att kunna göra. De som tänker att det inte finns skillnader mellan människor i att kunna lära sig och i att kunna göra måste mena att alla människor föds olika i att vilja, eller så måste de mena att uppväxt och/eller senare omgivning gör så att människor vill göra mer eller mindre. De som tänker att det inte finns skillnader mellan människor i att kunna lära sig och i att kunna göra måste mena att genetik och/eller miljö har stor betydelse för vad människor vill göra.

De som tänker att det inte finns skillnader mellan människor i att kunna lära sig och i att kunna göra är också de som tänker att det finns handlings­kraftiga människor och att det finns lata människor. De tänker att de som de kallar lata visst kan göra. Det är bara det att de inte vill göra.

Ibland säger vi att det är en fråga om att vilja. Vi uppmärksammar med den meningen vad vi tror handlar om en olöst konflikt kring att vilja göra respektive att kunna göra. Men ibland kan vi människor lära oss mindre än vad andra tror oss om att ha förmåga att lära oss. Men ibland kan vi människor göra mindre än vad andra tror oss om att kunna göra.

Ibland har vi människor kunnat lära oss det vi har lärt oss bara för att vi haft så lätt att lära oss det vi lärt oss. Ibland kan vi människor göra det som vi kan göra bara för att vi har så lätt att kunna göra det som vi nu kan göra.

Ibland kan vi människor dock lära oss mer än vi tror oss om att kunna lära oss. Ibland kan vi människor dock göra mer än vi tror oss om att kunna göra. Det kan andra visa oss på. Det kan vi upptäcka genom utmana oss själva. Att utmana oss själva kräver mod. Det vi människor inte ännu kan göra kräver mer mod att göra än det vi redan lärt oss att göra.

Ibland vill vi människor mindre än vad vi eller andra tycker att vi borde vilja. Vad vi människor borde vilja handlar om våra egna och/eller andras förväntningar på att vilja. Det vi människor så att säga borde vilja handlar om etik och moral. Att ha en dålig karaktär är ett äldre uttryck grundat på tankar om vad som är rätt och fel att göra, vad som är rätt och fel att vilja, och på en uppfattning om att alla kan bara de vill.

Konflikter människor emellan kring att vilja handlar ibland om att en av parterna eller bägge parter tror sig om att inte kunna göra. Konflikter människor emellan kring att vilja handlar ibland om att någon av parterna eller bägge parter låter påskina att den eller de inte kan göra, fastän det handlar om att man inte vill göra.

Rubriken för denna sida är inte fullt korrekt. Att göra handlar både om att kunna göra och om att vilja göra. Att vilja göra handlar om att välja. Vi vill utifrån ett val. Att kunna göra innebär inte att vi kommer att välja att göra det vi kan göra. Men att kunna göra kommer att öka vår vilja att göra det vi kan göra.

Läs mer här: Dum i huvudet