Allergisk mot att stå i skuld

Jan 03 2022

Det finns människor som tycks som allergiska mot att stå i skuld. De tar inte sitt ansvar och står därmed ofrånkomligen i skuld.

En del människor vidgår inte egen skuld för att de helt enkelt inte bryr sig om egen skuld i något. I alla fall inte med just oss. De är hänsyns­lösa. Vill vi ha med dem att göra får vi skylla oss själva.

Andra människor, som inte avstår erkänna sin skuld av hänsyns­löshet, är mer som allergiska mot sin egen skuld. De har också problem med sitt ansvar, då ju ansvar och skuld hänger ihop.

Det går inte att lösa några svårare problem med de människor som är så att säga skuld­allergiker. Detta eftersom vi människor vid all problem­lösning behöver vara öppna för möjligheten att vi själva står i skuld. Vi behöver vara öppna för att vi har del i problemet.

Människor som förhåller sig som om de är allergiska mot egen skuld använder ofta angrepp som försvar. Försöker vi visa detta för dem kommer deras allergiska angripande bara accentueras, då de ju då konfronteras med skulden över att inte ha tagit ansvar.

De som drar åt det mer hänsynslösa kan försöka prata bort sin skuld, prata omkull eller söka kollra bort oss.

Vill vi inte bli förvirrade av och/eller irriterade på medmänniskor som har svårt att hantera frågor kring eget ansvar och skuld så behöver vi hålla distans. Som ansvarstagande personer behöver vi också upplysa de som har de här problemen om det vi observerat: “Du, jag märker att det inte går att ta upp frågor om ansvar med dig”, kan vi vi sakligt och utan någon särskild betoning säga.

Vi skall inte förvänta oss att den vi på detta sätt varsamt konfronterat bekräftar det vi ser. Vid utebliven bekräftelse på det iakttagna går vi inte in i argumentation. Vi förhåller oss tysta, samt ser till att distansera oss. Bekräftelsen av det vi uppmärksammat kan dock komma senare. Den som länge förnekat sin skuld behöver noga tänka och känna igenom om det är värt att erkänna den.

Många människor som har ett allergiskt förhållande till egen skuld är sköra. Vill man ge dem en chans kan de, men inte alltför närgånget, en längre tid behöva mötas utan konfrontation. Efter ett tag kan vi så få höra dem tala om egen skuld i relation till andra. Så småningom kan de vara så starka i relationen att de också kan be om ursäkt för något de gjort mot oss.

Läs mer här: Inter­personell skuld­reglering