Man mår som man förtjänar

Jan 03 2022

Observationen att man mår som man förtjänar, visar oss på att det vi väljer att göra påverkar hur vi mår, och på att vi därmed har ett ansvar för hur vi mår.

Desto mer beroende av andra man är desto mindre möjlighet har man att med sina egna val påverka hur man mår. Barn, ungdomar, handikappade, fattiga och de människor som lever under hot om repressalier för de val de gör, kan alltså ha det svårare att påverka hur de mår.

När man är rädd att inte få vara med väljer man mer ofritt. Då mår man som man förtjänar utifrån sin stora rädsla för att inte få vara med.

Desto mer självständig och modig man är desto mer har man möjlighet att med sina egna val förtjäna att må bra.

Det är inte alltid man är fullt medveten om de val man gör, men det är heller inte säkert att man är helt omedveten om de val man gör.

Ibland får man må som man förtjänar därför att man väljer att förhålla sig som om man vore mer omedveten om de val man gör än vad man faktiskt är.

I relationer som vi kan kalla bastioner slår människor sig ihop om att något som inte är omedvetet skall verka omedvetet. I sådana relationer låtsas man tillsammans, och då får man må som man förtjänar utifrån att man inte håller sig till sanningen om vilka val­möjligheter man faktiskt har.

Erfarenhet och moral avgör vad man mår bra och dåligt av att göra.

Läs mer här: Må psykiskt dåligt