Begreppet beteende­aktivering

Mar 01 2022

Begreppet beteende­aktivering handlar om att deprimerade människor med ett ändrat beteende kan välja att bryta de onda cirklar de hamnat i.

Människor är inte alltid fullt medvetna om vad de gör som faktiskt bidrar till och vidmakt­håller de onda cirklar som gör att de mår psykiskt dåligt och fungerar psykiskt dåligt.

Begreppet beteende­aktivering används i psykiatri och i psykoterapi.

Den ena delen av det som begreppet beteende­ktivering står för bygger på att behandlaren hjälper sin patient att medvetande­göra något som han eller hon tidigare inte varit fullt medveten om. Den andra delen handlar om att patienten utifrån sin ökade medvetenhet väljer att ändra sitt beteende.

Terapeuten kan inte ändra sin patients beteende. Det är patienten som väljer att förändra vad den gör.

Begreppet beteende­aktivering används huvudsakligen inom beteende­inriktade psykoterapier såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) som del i behandling mot depression. Det förekommer mer sällan i psykodynamiska psykoterapier. På engelska säger man behavioral activation.

I fenomenet att medvetande­göra ses en närhet mellan KBT, psykodynamisk terapi (PDT) och psykoanalys.

Ett problem med att sätta samman ordet beteende och aktivering är att människor inte kan avstå från att bete sig. Människor kan bara förändra sitt beteende.

Läs mer här: Ond cirkel